معرفی کتاب انتخابات الویرا

اثر وی. اس. نیپال از انتشارات هاشمی - مترجم: مهدی غبرایی-داستان کمدی

این رمان شرایطی را در مورد انتخابات محلی در یکی از ولسوالی های ترینیداد شرح می دهد و از فرایند دموکراتیک و پیامدهای تغییرات سیاسی محسوب می شود. همچنین به چند فرهنگی ترینیداد می پردازد و اثرات انتخابات را به گروه های مختلف قوم، از جمله مسلمانان، هندوها و اروپایی ها نشان می دهد.


خرید کتاب انتخابات الویرا
جستجوی کتاب انتخابات الویرا در گودریدز

معرفی کتاب انتخابات الویرا از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب انتخابات الویرا


#جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات انگلیس - #ادبیات داستانی - #داستان کمدی - #داستان سیاسی - #داستان درام - #ادبیات کلاسیک - #دهه 1950 میلادی -
#انتشارات هاشمی - #وی. اس. نیپال - #مهدی غبرایی
کتاب های مرتبط با - کتاب انتخابات الویرا


 کتاب انتخابات الویرا
 کتاب خانه درختی 39 طبقه
 کتاب دو تا خفن تابستان خود را چگونه گذراندند
 کتاب مدرسه ... است (چه وضعیه بابا)
 کتاب مرد زنجبیلی
 کتاب دوتا خفن